April 24, 2012

De Haagse Duurzamekaart

“Met de hulp van ez-design hebben we het idee van de duurzamekaart goed kunnen concretiseren en visualiseren. Dit heeft ons geholpen de diverse stakeholders te overtuigen en heeft het project in een stroomversnelling gebracht.”

Martijn Kosterman, Programma manager Duurzaam Den Haag

Mockup_scherm5_startschermraamstartKlant

Gemeente Den Haag

Situatie

Een idee voor het helpen bereiken van de Haagse klimaatdoelstellingen is het ontwikkelen van een real-time duurzamekaart. Het portaal waar Haagse burgers en bedrijven gemotiveerd en ondersteund worden om zelf hun duurzaamheid te vergroten. Voor dit idee moest een business plan en een mock-up ontwikkeld worden om de haalbaarheid in kaart te brengen, de functionaliteit aan te scherpen en de diverse stakeholders te overtuigen.

Bijdrage ez-design

Toen ez-design bij dit project betrokken werd, was de precieze werking van de duurzamekaart nog niet duidelijk en hadden de diverse stakeholders een ander idee over het concept. In nauwe samenwerking met de gemeente heeft ez-design een doelgroep-analyse, scenario’s, een storyboard en uiteindelijk een mock-up ontwikkeld.

Resultaat

Met de mock-up is het gelukt om het idee inzichtelijk te maken en de stakeholders te overtuigen, onder andere hierdoor is het project in een stroomversnelling geraakt. Het concept gaat nu verder ontwikkeld worden met behulp van studenten.