September 17, 2012

We-Businezz: social business voor ondernemers

“Door de doelgroep te specificeren en ons idee te visualiseren werd het inzichtelijk en concreet. Dankzij ez-design hadden we snel een inschatting van de benodigde resources en konden we onze investeringen beperkt houden. Bovendien konden we met een goede en concrete visualisatie op zoek naar potentiële partners voor WeBusinezz.

Erik Rongen, eigenaar E&EKlant

We-Businezz

Situatie

We-Businezz is een initiatief van drie enthousiasten ondernemers. Een nieuw social media platform die door gebruik te maken van nieuwe webtechnologie de ondernemer helpt bij het verkrijgen van inzicht en maken van beslissingen.

Bijdrage ez-design

Toen ez-design bij dit project betrokken werd, was het We-Businezz platform een idee dat nog vorm moest krijgen. ez-design heeft het idee verder uitgewerkt door het gezamenlijk maken van een business plan, een doelgroepanalyse, een storyboard en een technologie study. Daarnaast heeft ez-design geholpen om in een vroegstadium de branding op te zetten door onder andere het maken van een aansprekende huisstijl en een social media plan.

Resultaat

Door de geleverde materialen kon in een vroeg stadium een goede inschatting worden gemaakt van de benodigde resource, inspanning en investeringen om het We-Businezz platform op te zetten.